Maldos už gyvuosius

«Malda už karius»

Šiuo metu mamoms labai baisu dėl savo vaikų. Matydami chacholų žiaurumus, mes su jumis suprantame, kad Rusija vykdo karinę operaciją ne „naciams“ sunaikinti, o tam, kad išnaikintų blogį, nedorybę, žiaurumus. Mūsų rusų kariams yra labai sunku ir dabar malda bus labai naudinga, beje už rusų karius gali melstis visi, kuriems rūpi laiminga ateitis.

Taigi, malda už karius.

Uždekite raudoną žvakę (ne bažnytinę) ir šildydami virš jos rankas skaitykite:

«Išėjo Saulė Raudonoji iš Tamsos, iš už debesų. Išėjo Saulė Raudona, o su ja mano žvakės liepsna. Tu dek, žvake raudonoji, mano žodžiu gražioji, mano žodžiu stiprioji. Prašau Saulės Raudonosios, apšviesk kelius takus karių rusų, apšviesk ir namo gyvus parvesk. Tegul mano žodis Ugnimi degs, tegul Rusijos priešas kelių neteks. Saule Raudonoji Rusijai padėk, Rusijos karius globok. Iš Tiesų!»

Skaityti 9 kartus. Žvakė turi sudegti. Darykite tai šviesiu paros metu.

Visi, kurie kalba rusiškai, kad ir kur begyventume, mes turime susivienyti į vieningą meilės ir Jėgos impulsą, kad padėtume Rusijai kovoje su blogiu.

Tebūnie mano žodžiai pagalba Rusijai ir jos kariams. Valio! Valio! Valio!

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment