Maldos už mirusiuosius

Malda už apgiedotą bažnyčioje

Jeigu jūsų artimuosius palaidojo pagal religijos kanonus, tai jų Sielos patenka į tos religijos vergiją. Tai reiškia, kad Siela tampa išsunkta, be energijos. Tai labai pavojinga. Kitoje reinkarnacijoje bus psichiškai nesveikas žmogus, o dažnai ir su fizinėmis ligomis.

Būtinai reikia nuimti kančios kryžių.

Ir skaityti šią maldą už palaidotąjį, už kurį buvo atlaikytos gedulingos pamaldos.

Uždekite juodą žvakę ir skaitykite:

«Paminiu geru žodžiu (vardas), paminiu, religinį blogį paneigiu. Tegul religinis blogis pasitraukia nuo mano protėvių. Iš Tiesų!»

Skaityti 9 kartus.

Stenkitės sudeginti žvakę.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    31.12.2021 at 13:54

    Ačiū Mokytojai Alionai už «Kančios kryžiaus nuėmimo» apeigas. Jos reikalingos kiekvienai Giminei, nes tik šitaip mes galim padėti savo, pagal visus releginius reikalavimus, palaidotiems artimiesiems. Ir žinoma, dabar dar ir šia malda jiems galėsime pagelbėti, o tai daryti yra būtina.