Motinos knyga

Pagal visų tautų tradicijas Motinos Knyga buvo perduodama iš kartos į kartą, vėliau, po šios Knygos sunaikinimo, taip kaip Motinystė prarado savo galią ir vertę, Motinos asmens atgarsiai liko įspausti skirtinguose Dievo Motinos atvaizduose.  Tiesa, šie atvaizdai jau buvo įspausti su kančios antspaudu. Aš, Aliona Polyn, grąžinu jums Motinos knygą, saugokite ją. Perskaičius Motinos Knygos eilutes jūsų vaikų Gyvenimas pasikeičia į gerąją pusę. Būtinai tekstus turite persirašyti ranka.