Raštai

Apie Gyvybės energiją

Šiame straipsnyje noriu atskleisti gyvybinės energijos temą, iš kur ji atsiranda ir kodėl jos būna labai mažai.

Prisiminkite kūdikį, kuris nenuilstamai žaidžia ir žaidžia, keliasi ir atsisėda, šliaužia ir bėga. Pabandykite tą patį. Greičiausiai jūs pavargsite judėti tokiu ritmu. Faktas yra tas, kad su amžiumi į kūną patenka vis mažiau energijos. Kadangi materijos užduotis yra susinaikinti ir jai nebereikia energijos. Mes negalime paneigti ne mūsų sukurtų dėsnių, bet kokia materija turi formuotis ir irti, tačiau mes galime kokybiškai pagerinti jos gyvenimą Žemėje. Aš dabar kalbu apie kūną.

Taigi, jūs turite gauti kuo daugiau Šviesulių srovių. Mūsų pagrindinis šviesulys – Saulė nukreipia savo sroves į planetas ir tos srovės, gavusios įkrovas iš visų planetų, patenka į mūsų protą. Taip protas tampa aiškiu/šviesiu protu. Srovės praeina per visą kūną ir per kojas patenka į Žemę, o Žemė suteikia mums energijos, vadinamos Gyvastis (rusų klb. Živa) . Gyvastis yra tokia reikalinga žmogui, kad netgi sukūrė Slavų Deivę Živą. Taigi, jeigu Gyvasties mažai, žmogus suserga, jeigu mažai srovių – žmogus tampa kvailas.

Įeinant į religijas, jūs esate atkertamas nuo planetų srovių, atitinkamai ir Gyvasties tampa vis mažiau. Todėl religingi žmonės sergantys ir susisukę, jų žvilgnis prigesęs. Žinoma, jie galvoja, kad atėjo pas kokį tai dievą, bet paskaityti ir suprasti, pas ką atėjo, jie negali. Mes gi su jumis norime Gyventi! Štai todėl pradedame Gyventi išeidami iš religijų per Gražėjimo apeigas ir būtinai perskaitykite straipsnį apie kosmoso kanalus.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    06.05.2022 at 18:46

    Štai kodėl tiek žmonių vyresniame amžiuje sunkiai suvokia situacijas, sunkiai priima naujoves ir protauja sunkiai. Ačiū už labai naudingas žinias!