Motinos Knyga

Verkianti mama

Iš akių sūrų Vandenį išstūmė.
Verkė, visas vaikų bėdas išplovė.
Su kiekviena ašara, purvą nuo kelio nuplovė.
Jei verkia Motulė, dieną ar naktį,
Tai bet kokias žaizdas išgydys.
Nes Motulės ašaros visą blogį sunaikina,
Ir nuo vaikų kelių nuplauna.
Verkianti Motulė nepaguodžiama,
Nes paguoda jai nieko verta,
Todėl kad jos vaikelis jai visų brangiausias.
Verkia Motulė blogį nuplaudama,
Kelius vaikams savo atverdama.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment