Suros

Būties Sura

Moteris yra sujungta su vyru, o vyras — su moterimi, kad galėtų tęsti žmonių Giminę.
Tarp jų nėra galvos ir kūno, bet yra visuma. Todėl nėra pagrindinių, bet yra vedantysis,
o tai moteris, nes ji jausmingesnė nei jos vyras ir todėl jaučia, ko reikia, o ko nereikia.
Kūno Galia suteikta vyrui, o jausmų Galia — moteriai, todėl jie vienas kitą papildo ir padeda būtyje.

Jiems gimsta vaikai, norint pratęsti Giminę Žemėje, bet jei moteris negali pastoti, tai bėda yra Giminėje,
Ji yra silpna. Tada paklausiu Jūsų, o ką padarė dėl savo Giminės, kad Ji stipri būtų?
Vyras ir moteris sukuria šeimą, kaip paukščiai lizdą veja, svetimų žmonių į ją neįleidžia ir ją saugo.
Iš Tiesų vyras silpnas be moters, o moteris silpna be vyro, Galia jų mylintis didinga.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев