Suros

Įvykių Sura

Aš kalbu Jums ir mano žodžiai parašyti dabar, Jūs skaitote ir priimate juos siela arba atmetate, tai ir yra įvykis.

Buvimas kartu gyvena mintyse, darbuose ir pasekmėse. Nes mąstydami Jūs į pasaulį atnešate skirtingą jėgą, savo veiksmais sukuriate naują, o kartais sunaikinate seną, o pasekmės yra Jūsų pėdsakai didžiajame pasaulyje. Ir jei Jūs galvojate ne kaip žmonės, o kaip kad jie save vergais vadina, tai aplinkinis pasaulis jus tik verčia dirbti, ir bausmę meta Jums ant nugaros. Jei Jūsų darbai nėra skirti pasauliui, o prieš pasaulį, o Jūs sutinkate saugoti bei maitinti blogį, tada ir pasaulis Jus maitins blogiu.

Įvykiai yra kiekvieno dalyvaujančio šiame įvykyje būtis, ir šis įvykis turi pasekmes visiems įvykiams, nes viskas būtyje yra įvykių visuma. Kvailas protas netaps išmintingu ir pagimdys daug bepročių, o pasaulis bus užpildytas ne žmonėmis, o blogio atvaizdu, kur kiekvienas yra blogio tęsinys ir dauginimasis.

Todėl šios dienos įvykiai yra mano žodžių skaitymas, o tai reiškia, kad dar yra laiko, norint mąstyti ir kurti ne iš blogio pusės, o pagal gėrį, suteiktą mums Dangaus ir Žemės. Nes blogas yra religinis dievas, kuris Žemei kaip blogis duotas, skirstantis žmones į tikinčius ir kitatikius, kuris nori Saulę ir Mėnulį į požemį įmesti ir tik save garbina. Tas dievas yra blogis ir kai skaitysite šią Surą po šimtų metų, tik iš senų laikų praeities knygų sužinosite apie tą daugiašalį monstrą su daug galvų ir džiaugsitės, kad skaitydami šią Surą praeityje Jūsų protėviai jos neatmetė, bet priėmė, todėl Jūs esate šlovingų protėvių palikuonys, gyvenate pasaulyje ir jumyse nėra blogio prieš kitatikius, nes Tikėjimų nėra daug, Tikėjimas yra vienas, o religija yra praeities blogio atgarsis.

Lai apsivalysime mes, Žmonių Rasė, nes šiandien mes savo būtimi kuriame ateities įvykius. Mintimis, poelgiais ir nevalia mums su savo Galia, lenktis  dievui fanatikui, kuris religijose aprašytas ir reikalauja tarnystės.

Mes esame savo protėvių vaikai, nes mes buvome sukurti pagal Dievo atvaizdą, tai yra, apie Dievą Razą, juk ne veltui, skaičiuoti pradedame Raz  (aut. pastaba – vienas, lietuvių kalboje), o raidės prasidėjo Raz, tada Az, o dabar A, viskas nuo Dievo Raz prasidėjo. Panašumas mūsų yra kūnas, kurį protėviai davė. O knygose nėra šventumo, kur kalbama apie blogį, kur vyksta žmogžudystė. Nes Šventasis yra tas, kuris įgyja Šviesą ir užpildo žmones Šviesa, o ne tas, kuris kenčia dėl dievo ir kitus kentėti moko.

Mažas ir senas, kiekvienas žmogus Žemėje gyvenantis, pasauliui gėrį nešantis, veikdamas kartu su kitais, pasaulį džiaugsmingesniu paverčia.

Вам также может понравиться:


Notice: Undefined variable: consent in /home/i/impvedm/li.vera-isv.com/public_html/wp-content/themes/hawthorn/comments.php on line 30

Оставьте комментарий


Нет комментариев