Suros

Motinystės Sura

Motinystės Sura yra pirmoji Sura, ji taip pat buvo vadinama Sura-Motina. Aš leisiu sau ją rusifikuoti ir modernizuoti, nes senovės kalba iš viso sunku skaityti, tiksliau, net neįmanoma. Ji skamba taip:

„Auštant, Motina Žemė išėjo iš Vandens ir taip kalbėjo:

«Visa kas gyva ant manęs sužydės, Laikas mane ves, Visa kas gyva ant manęs Pasidaugins ir gyvenimo didybėje susiklostys».

Švitimą aušra keitė, dėl Ra, dėl šviesos šaltinio, Žemė buvo mylima ir šildoma. Tamsos-Motinos saugoma, Laiko tinkamai nukreipiama. Ir Motinos didį žodį pradėjo gerbti visos tautos, nes Motinai suteikta duoti gyvybę. Pasakojimui pradžia suteikta, daug kas šiose eilutėse sudėta, daug, nors kiekvienas mato savo. Bet šiose eilutėse sutelpa viskas “.


Kaip matote, pagrindinėje Sura-Motinoje nėra nieko panašaus į religines suras, kurias sugalvojo Islamo religijos įkūrėjas.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев