Suros

Namų Sura

Sakau aš Jums, kad Tikėjimas yra lizdas kiekvienam iš Jūsų. Kuriame būsite išgelbėti ne nuo įstatymo, bet nuo neteisėtumo, ne nuo pasaulio, bet nuo karo, ne nuo gėrio, o nuo blogio. Prisiminkite savo namus, prieglobstį, artimieji yra Jūsų tęsinys ir niekas lai nedrįsta atimti iš Jūsų tęsinio, sakydamas, kad jie nėra svarbūs. Aš Jums sakau, kad svarbus kiekvienas, kuris su Jumis lizdą suko. Nėra tokio dievo, tokio pranašo, tokios tiesos, kurią Žmonių Giminė galėtų paneigti, nes visi, sakantys „sek paskui mane, bet atstumk savo artimuosius“, yra nusikaltėliai žmonijai.

Todėl sakau aš Jums užpildykite savo namus Tikėjimu, užpildykite juos, kad neliktų vietos blogiui, išneškite iš namų viską, kas neša blogį. Tikėjimas yra kiekvienos dienos ir nakties džiaugsmas, o prisipildydami džiaugsmo pildykite ir savo Giminę. Sukite savo lizdus kaip paukščiai ir atminkite, kad ant visų yra vienas didelis lizdas, Tikėjimu vadinamas. Tikėjimas yra prieglobstis sieloms ir kūnams, šiluma, kuri apsaugos ir sušildys.

Atmeskite visas kančias, kelias į Tikėjimą eina per džiaugsmą, o ne kančią. Pažvelkite į Dangų ir iš jo sklindančią Šviesą, Žemę po savo kojomis ir visi, kurie Jums kalbėjo apie tam tikrą pranašą ar dievą, kuris Jums kentėti liepė, yra melagis, nes prie Tikėjimo ateisite tik pamatę Dangų ir Žemę, ne religijoje ir blogyje. Iš Tiesų, Tikėjimas yra kiekvieno džiaugsmas!

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment