Suros

Sura apie pranašus

Kalbu, kad Jūs mane išgirstumėte. Jei kas nors Jums pasakys „nužudykite kito tikėjimo žmogų“, tai tas, kuris tai pasakė yra melagis, nepažįstantis savęs ir Tiesos, nes nėra kito tikėjimo žmonių, yra tik vienas Tikėjimas, o to, kuris dar neišpažino Tikėjimo, nužudymas yra blogis, o ne džiaugsmas. Jei kas nors pats arba iš raštų puslapių Jums pasakys, kad yra ir kitų tikėjimų, kad Saulė ir Mėnulis bus išstumti į požemio pasaulį, kad nusidėjėlis degs pragare, kad žudynių ar tarnystės dievas reikalauja, jei tai matote ar girdite, neužmerkite akių ir neužsikiškite ausų, bet paneikite tai visu savo kūnu ir visa siela šį blogį.

Nes tai nėra pranašiški ir ne šventi žodžiai, bet tie, kurie neša blogį, kurie žmones vergais paverčiantys. Tiesa yra viena ir ji neturi konkurentų, todėl ji nereikalauja žudynių, kad ir kaip tai būtų vadinama, nors ir aukoms, Tiesa nereikalauja vergovės, todėl nevadina nieko vergais ir Tiesa neturi nuodėmės, nes Žmonijos rasė turi savo vidinius įstatymus, kurie yra kiekviename Žmoguje.

Todėl neskaitykite šventraščių, kur rašomas blogis, o vadinamas šviesa, atmeskite tokias eilutes ir tegul jie dingsta nuo Žemės paviršiaus, netikėkite tais, kurie nori Jus prirakinti blogio grandinėmis ir kalbėti apie savo mokymo tiesą, kurioje sakoma kaip ir ką reikia sunaikinti. Šiai dienai žmonių atmintyje išliko tik blogis, nors šventumu jis buvo aprengtas, tie drabužiai yra kruvini, tai žmonių ir gyvūnų kankinimo ir žudymo pėdsakai. Ateinančiu Laiku blogio terminas baigiasi, o Laikas žmones į Tiesą nukreipia. Tikėkite, tikėkite tuo, kas Jums matoma ir aišku.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев