Suros

Ženklų Sura

Kalbu aš Jums, o Jūs išgirskite. Bus įvairių ženklų, kai kuriuos iš jų padarė žmogus, norėdamas suniekinti žmones. Apie tokius ženklus raštuose kalbama: „man buvo ženklas, kad aš esu pranašas“.

Tie ženklai ir liudijimai yra melagingi. Negali savęs vadinti pranašu, kol žmonės nepamatys, kad to žmogaus žodžiai pranašaujantys. Ir jeigu žmogus pats kalba apie ženklus, kad jis yra pranašas arba kažkas kitas iš reikšmingų žmonių taip sako, tai jo žodžiai yra melagingi.

Yra ženklų, kuriuos sukuria apgaule, tada gali būti ir ugnies pasirodymas, išgydymai ir visokie kitokie  stebuklai, jei žmonės tuo tiki ir seka melagingais ženklais, jie atsidurs pelkėje. Yra ženklų kai Motina Žemė sutikdama ar nesutikdama su Dangumi tai daro, tai yra vieninteliai tikri ženklai, tačiau tik išmintingi žmonės gali suprasti tokius ženklus.

Todėl aš Jums sakau: „nelaukite ženklų, neskaitykite apie ženklus ir pranašus, kurie patys taip save vadino, o kai kurie iš jų paprastai teigė, kad jie yra paskutiniai pranašai ir daugiau nelaukite, kad niekas netrukdytų jiems būti pranašais. Nes jei lauksite ženklų ir skaitysite apie ženklus, tamsa nusileis ant Jūsų ir Jūsų artimųjų“.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев