Straipsniai

Sąmonė

Mes labai dažnai vartojame žodį „sąmonė“, nesigilindami į jo prasmę, tačiau tuo tarpu sąmonė yra bendras žinojimas su kažkuo (rusų kalboje „sąmonė“- „soznanije“, žodis susidedantis iš „so“ lietuviškai reiškiantis „su“ ir „znanije“ lietuviškai — „žinios“) … nuo šiol noriu pasinerti į „su“ ir „žinių“ esmę.

Taigi kaip jau supratote „su“ yra jungiamasis skiemuo. Paaiškinama, kad procese dalyvauja daugiau nei vienos rūšies energija (ne vienas asmuo).

Žinios — informacijos gavimas. Reikšmė, žinoma, yra sąlyginė, į tai mes gilinsimės. Žmonės gauna įvairaus pobūdžio žinias „bendradarbiaudami“ su skirtingais šaltiniais. Į tai norėčiau atkreipti dėmesį šiame straipsnyje.

  1. Minia. Žmonės gauna informaciją iš bendro informacijos šaltinio, specialiai sukurto miniai. Šio šaltinio tikslas yra minios nuomonės formavimas, dirbtinių vertybių diegimas, gyvenimo būdo formavimas. Šios žinios yra skirtos nukreipti minią silpnavalių ir kvailų avių (taip religija vadina žmones). Poveikio svertai yra įvairūs — nuo žiniasklaidos iki religijų. Tačiau šioje sistemoje minia yra suskirstyta į ląsteles, nes informacijos, kurią „avys“ gali apdoroti, suvokimas ir kiekis yra skirtingas. Tai priklauso nuo veiklos rūšies, buveinės, šeimos ir t.t. Žinios, neįtrauktos į jų, t.y. „avių“ suvokimą esme ir gyliu, nepriimamos ir tiesiog atmetamos.
  2. Bendros žinios su kokiomis nors Dievybėmis, religijomis ir kt. Mes nekalbame apie bandą, kuri meldžiasi tam tikram Dievui arba laiko save tam tikros religijos šalininkais. Šias „avis“ aptarėme 1 dalyje. Mes kalbame apie vienuolius, šventus tėvus, lamas ir kt. Jų pasaulio suvokimas gali būti labai kolosalus ir gilus, tačiau tik turėdami bendrų žinių su tam tikra religija ar Dievu rėmuose. Jie niekada nematys toliau nei šios ląstelės rėmuose. Ir net akivaizdūs šventraščio neatitikimai jiems yra nematomi, nes jų sąmonė nesugeba paneigti doktrinos, kuri sėdi jau giliai juose.
    Beje, pagal 2 dalį yra ir įvairių kategorijų magų, kurie išpažįsta vienokią ar kitokią religijos ar mokymo sistemą. Pavyzdžiui, satanizmas, kaip kita krikščionybės pusė, apie kurią net nesusimąstoma, nes doktrinos ar religijos viduje jie įgyja tik jiems skirtas žinias.
  3. Bendros žinios su Šaltiniu. Deja, tai retenybė. Šios žinios yra ne mokymuose ir ne religijose. Tai tiesioginis informacijos gavimas. „Tikėjimas“ — žodis priskiriamas religijai, nors žinoma tai nėra religija. Tikėjimas yra Šviesos srauto iš Šaltinio pažinimas.

Sunku žengti žingsnį ir palikti avių bandą, bet įmanoma! Pagalvokite, su kuo pas Jus bendros žinios.


Tikrojo Tikėjimo Motina, Aliona Polyn

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев