Straipsniai

Apie Gražėjimo apeigas

Man rašo labai daug laiškų su padėka, pasakojančių apie milžiniškus Gyvenimo pokyčius (leiskite man parašyti „Gyvenimą“iš didžiosios raidės).  Rašo, pasakodami apie tai,  kad baigėsi pykčiai, kad praeina lėtinės ligos, gerėja finansinė būklė, o svarbiausia, kad norisi Gyventi, ir yra Gyvenimo vertės supratimas, šeimos svarba.  Tarsi būtų nuėmę tamsius akinius, o pasaulis pradeda žaisti ryškiomis spalvomis, net ir Lapkritį.  Kodėl tokie pokyčiai?

Tiems, kurie nemato Dangaus ir Žemės ir toliau išpažįsta kažkieno sugalvotą kultą, manydami, kad tai Tikėjimas (primenu, kad Tikėjimas – tai žinios Ra, Šviesos srovių, neturi nieko bendro su religijomis), galima pagalvoti, kad visi pokyčiai į gerąją pusę įvyksta dėl savęs įtikinimo. Tegul taip ir galvoja, svarbiausia juk rezultatas!  Žinoma, jei vienoje ar kitoje religinėje sistemoje jūs įkvėpėte save, kad būtina kentėti ir tarnauti religingam dievui, toks savęs įtikinimas jau akivaizdus visur.

Tiems, kurie jau nusiėmė akinius, kurie užtamsino jų akis ir sąmonę, aš papasakosiu, kodėl tokie nuostabūs pokyčiai žmonių Gyvenime.

Gražėjimo apeigos (Krašenija – rusu kl. Крашении) pašalina religinius antspaudus.  Kas tai, religiniai antspaudai?  Tai jūsų sąmoningi ir nesąmoningi įžadai (jie yra visose religijose prie įėjimo).

Yra daug religinių antspaudų, bet aš jums pasakysiu apie pagrindinius.

 1. Skurdas.
 2. Kančios, kūniškos ir psichikos.
 3. Atsisakymas Giminės ir šeimos.
 4. Tarnystė religiniam dievui (atiduodate jam visas jėgas, Laiką ir finansinius išteklius).

Tai yra maža pagrindinių antspaudų dalis.  Gražėjimo apeigų metu (Krašenija – rusu kl. Крашении)  jie palieka jūsų Sielą.

Toliau, ką labai svarbu žinoti.  Manau, kad jūs šito nežinojote, nors jokia religija to neslepia.

Vietoj žmogaus Dvasios, ir tai yra energijos substancija, jungianti jus su jūsų Gimine ir maitinanti Sielą, jūs užpildo dievo Dvasia (to dievo, kurią religiją pasirinkote).Visiškai yra nutraukiamas ryšys su Gimine, ir jūs gaunate galingą užpildymą (nuo šios akimirkos esate apsėstas). Daugiau jūs nebegausite Giminės pagalbos ir jūsų Siela nebeaugs, jos užduotis yra tarnauti dievui.

Viskam dievo valia“… ar girdėjote?  Manau, kad taip.  Bet nekreipėte dėmesio.  Juk po žodžiu „dievas“matėte Kūrėją.  Tik jums nekilo klausimas, kodėl Kūrėjas atima iš jūsų valią?

Taigi iš tikrųjų Valia — tai Jėga, išeinanti iš Sielos veikti ir ką nors sukurti.  Neturėdamas valios, žmogus yra pasmerktas būti bejėgiu vergu to, kurio valią jis pildo.  Ir kokia yra religinio dievo valia.  Tai galima perskaityti.

 1. Tarnauti jam.
 2. Vykdyti jo įsakymus.
 3. Sunaikinti kitatikius.
 4. Aukotis.
 5. Atsisakyti nuo šeimos.
 6. Atiduoti visus pinigus jam.

Nedidelė įsakymų dalis, kurių nesilaikydami būsite nubausti, bet vykdydami, būsite kankinami vien dėl to, kad tai yra būtinybė tam tikro dievo energijai maitinti.

Taigi, Gražėjimo apeigų  (Krašenija)  metu jums grąžina Dvasią ir Valią.  Valio!  Tai yra visiškai kitokia būsena.  Bet ir tai dar ne viskas.

Šviesulių srovės, einančios per galvos viršų, dovanoja jums vietoj proto – Šviesų Protą/ Išmintį, o perėjusios per visą kūną, patenka į Žemę srovėmis.  Reaguodama į tai, Žemė suteikia Gyvybės Jėgą.

Apie enegetinius kanalus žinoma jau seniai.  Žmogus yra tarsi stulpas tarp Dangaus ir Žemės, džiaugsmo laidininkas.  Džiaugsmas — duoti Ra (rusų klb. Radost – Ra duoti)  Ar negirdite!  Daugelį metų religijos melavo žmonėms, siekdamos juos pavergti.  Tačiau Didžioji Rusų kalba, kad ir kaip stengėsi ją sunaikinti, išsaugojo tiesą (rusų klb. pRavda — Ra kelią žinoti).  Baisiausia tai, kad būdami religijose jūs net tik patys esate vergai, bet ir esate kančios laidininkai Žemei.  Tai reiškia, kad vietoj gėrio jūs nešate blogį.  Tai baudžiama!  Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Sužinoti daugiau apie Garžėjimo apeigas galima straipsnyje.

Užsiregistruti į Gražėjimo apeigas.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

 • vilmara
  12.05.2021 at 10:21

  Galiu tik patvirtinti, kad Gražėjimo apeigos tikrai atveria akis į kitą ( o tiksliau Tikrąjį) Pasaulį. Dabar mus supantis melas matosi labai aiškiai, jį lengva atskirti ir suprasti. Rekomenduoju visiems nusimesti religinius pančius ir grįžti į tikrąjį ir vienintelį Tikėjimą.