Straipsniai

Dvasinės paieškos. Klystkeliai.

Daugelis žmonių šiuo metu esti dvasinėse paieškose. Būtent jiems aš nusprendžiau parašyti apie klystkelius.

Kad suprastume, kokie klystkeliai yra dvasiniame kelyje, mes vėl turime panagrinėti dvasingumą.

Dvasingumas – Dvasios Jėga, kuri daro įtaką mintims ir poelgiams.

Dvasia – energetinė substancija, kuri kvėpavimo dėka juda kūne ir sujungia į vieną visumą kūną, Sielą ir Giminę.

Prisiminkite tokį posakį „išleido Dvasią“ – taip sako, kai žmogus mirė. T.y. žmogus negali gyventi be Dvasios.

Primenu. Įeinant į bet kurią religiją žmogaus Dvasia išvaroma ir jos vieton patalpina dievo dvasią (kalba eina apie religinį dievą). Ir esmės įvykdoma pavojinga operacija, kurios rezultatas – ramentas dievo dvasios pavidalu ir absoliutus jo valios vykdymas.

Savaime suprantama, žmogus tampa apsėstas ir pavojingas.

Ar gali religingas žmogus būti dvasingas? Atsakymas akivaizdus – ne! Juk jis neturi savo asmeninės Dvasios. Jis praranda ryšį su realybe ir Gimine ir tampa visišku dievo, kurio religiją pasirinko, vergu.

Apibendrinkime pirmąją klaidingą iliuziją.

  • Dvasingi žmonės yra tik religijoje. Dvasingumas lygu religija. Kaip matote, iš to, kas parašyta aukščiau, tai yra klaidinga iliuzija.

Kita klaidinga iliuzija.

Žmogui būtina religija, nes kitaip jis tampa nesąžiningu.

Sąžinė – tai žinojimas, žinia kartu su kažkuo (rus. совесть — „со“ iš „совместная“, kuri reiškia kartu su kažkuo ir  „весть“ – žinia arba žinojimas; vert.past.). Su kuo gi kartu? Kartu su Gimine. T.y., Giminė per Dvasią perduoda Sielai žinojimą, kaip pasielgti.

  • Žiūrėkite aukščiau, ar religingi žmonės turi Dvasią? Ne. Vadinasi, nėra ir Sąžinės.

Eime prie kitos klaidingos iliuzijos.

Pravoslavų krikščionių tikėjimas yra pirmapradė rusų tradicija.

  • Net rašyti tai juokinga. Rusai, atrodo, apako ir nebemato esmės. Pravoslavų – reiškia šlovinti Ra kelią (nuo rus. „православная“ — „путь“ kelias; „Ра“ – Ra; „славить“ – šlovinti, vert. past.). Ra – yra Šviesulių energijos srautai.

Ką apie juos žino religijos ir kada bei kaip juos šlovino? Och, melagiai. Krikščionybė – tai Kristaus garbinimas, o ne Ra šlovinimas. Beje, daugumai Ra, apskritai, su Egipto Dievu Ra asocijuojasi, ir visi galvoja, kad kalba eina apie pagonybę, nes apie Šviesulius visai nieko nežino.

Tikėjimas – tai Ra pažinimas (rus. „Вера“ —  iš žodžių „ве“ веданье – pažinimas ir  „Ра“ – Ra, vert.past.). Prie ko čia religija? Tiesiog žodis vis dar yra žmonių genetinėje atmintyje, tai kodėl gi jo nepavogus? Religijos ir Tikėjimas nesuderinami ir tai ne vienas ir tas pats. Rusų tradicija – iki visų religijų buvo Tikėjimas. Prieš ateinant krikščionybei, Rusioje liaudies religija buvo – slavianizmas. Į krikščionybę vertė jėga, žudydami ir kankindami. Ir kiekvienoje Giminėje yra nukentėjusių – nužudytų ir nukankintų už naująją religiją. Su Rusios tradicijomis krikščionybė apskritai neturi jokio ryšio ir yra judaizmo atšaka.

Kita klaidinga iliuzija.

Kad patektum į rojų, reikia kentėti. Tie, kuriuos pavadino šventaisiais, ne šiaip sau kentėjo, bet specialiai susikūrė sau sąlygas kentėti.

  • Mielieji mano, mes gimėme, kad būtume laimingi, o kentėti yra blogai.

Žalojasi ir nuo to patiria malonumą tik psichiškai nesveikas žmogus. Tai kas gi jums parašė apie kankinimąsi?

Taigi, kita klaidinga iliuzija.

Tai, kas parašyta religinėse knygose – tiesa, o nesuprantamų ir baisių, kartais labai žiaurių dievo nurodymų nereikia priimti tiesiogiai, nes jie alegoriški.

Jeigu visi religingi žmonės ims sekti religinių šventraščių nurodymus, pasaulyje nebus jokių atradimų, nebus kūrybos ir mes eisime regresijos keliu. Bet užtai mes gausime pedofiliją, psichiškai ir fiziškai nesveikų žmonių, incestą, ypač žiaurias žudynes, prievartavimus ir daugybę kitų veiksmų, kurie pavers visuomenę laukinių sadistų pasauliu.

  • Visi šventraščiai atvirai rašo apie kitatikių žudymą, santuokas su vaikais, apie prievartavimus ir žudynes. Kodėl? Todėl, kad juos rašė žmonės ir rašė seniai. Rašė todėl, kad tada visa tai buvo normalu.

Dievą ir jo balsą kiekvienas suvokia pagal savo psichinės būsenos lygį. Štai ir viskas! Ką jūs pasakysite apie žmogų, kuris moko miegoti su tėvu, prievartauti 3-metes mergaites, tuoktis su 6-iametėmis mergaitėmis, žada rojuje nekaltų mergelių, moko žudyti vaikus už tai, kad jie dūksta, ir kalba, kad giminės žmogui nereikalingi ir gyvenimas žmogui nereikalingas, kad jis turi nekęsti gyvenimo.

Jūs pasakysite, kad šis rašeiva yra ligonis. Taip, teisingai. Bet būtent tai pas jus ir parašyta. Koks dievas galėjo tai padiktuoti?

Dabar, paskaitę apie kai kurias klaidingas iliuzijas, jūs turite galimybę atsipeikėti, susigrąžinti sau savo Dvasią ir prisiminti Tikėjimą. Būtent Tikėjimo ilgisi jūsų Siela. Ir šiuo ilgesiu naudojasi jūsų Gyvenimo grobikai. Jeigu jūs dvasinėse paieškose, vadinasi, jūs supratote, kad vergovė jums netinka ir ieškote išeities.


Tikėjimas žmogui suteikia viską! Gyvenimas – tai džiaugsmas! Nesuklyskite, juk kai imsite skęsti pelkėje, jūs nusitempsite ten ir savo artimuosius.

Saugokite savo Gyvenimą ir savo vaikų Gyvenimus.

Вам также может понравиться:


Notice: Undefined variable: consent in /home/i/impvedm/li.vera-isv.com/public_html/wp-content/themes/hawthorn/comments.php on line 30

Оставьте комментарий


Нет комментариев