Straipsniai

Išėjote iš religijos, kas toliau?

Taigi, mes su jumis panagrinėsime svarbius klausimus, kylančius žmonėms, išėjusiems iš religijos.

Primenu, kad religija kilusi iš lotynų kalbos – „surišti“ ir turi magišką ir politinį pagrindą, kurio tikslas – savanoriškos vergų sistemos kūrimas ir valdymas tiek pačių žmonių, tiek jų energijų. Dėmesio! Prieš ir po Mirties. Religijos turi ir Gyvenimo, ir Mirties monopolį. Apie tai pakalbėsime vėliau, bet kol kas aptarsime dažniausiai užduodamus klausimus palikus religiją.

Kam dabar melstis?

Malda – tai kalbėjimas, kalba, siunčiama kaip prašymas kam nors. Religijose tas kas nors – tai dievas, atitinkamai skirtingose ​​religijose jis vaizduojamas skirtingai. Krikščionybėje, be dievo, kuris žudė egiptiečių kūdikius, žudė vaikus, kuris tyčiojosi ir erzino senelį, kuris atnešė marą ir raupus ir varžėsi su burtininkais, kuris stipresnis… yra jo sūnus Jėzus, tas pats, kuris pasakė, jos atėjo išskirti artimųjų, atnešė į Žemę ne taiką, o kardą (karą) ir užmušė figmedį (nepagydė), nes jis nedavė vaisių.

Dar yra nemažai „šventųjų“ (šventieji yra tie, kurie duoda šviesą, o ne kankiniai), tų, kurie tepėsi save fekalijomis, augino kirmėles ant savo kūno, trynėsi į smėlį dykumoje norėdama vyro, davė įsakymus kankinti žmones… ir toliau pagal sąrašą. Tai yra, galite melstis dievui ar jo pasekėjams, viskas priklauso nuo religijos. Koks dievas ir jo pasekėjai religijoje, man sumeluoti neleis mitologija pačių religijų, galite sužinoti skaitydami vienų ar kitų religijų raštus. Islamo pranašas vedė 6 metų mergaitę, bet į ją įėjo (na jūs suprantate) kai jai buvo 9 metai… Žydų Talmudas sako, kad galima prievartauti 3 metų mergaitę… Na , apie krikščionių dievą jau rašiau aukščiau. Ar jiems jūs skyrėte savo maldas? Tokių maldų rezultatas akivaizdus.

Išėjęs iš religijos žmogus meldžiasi, tai yra, ko nors prašo tų, kuriuos mato. Žemė — gyvas organizmas. Jūs vaikštote Žeme, gyvenate Žemėje, ji jus maitina ir girdo. Jūs negalvojote, kad galite į ją kreiptis. Ir svarbiausia, aklo tikėjimo čia nereikia, jūs ją matote patys. Dangus su visais Šviesuliais, kuriuos galite pamatyti patys ar naudodami įrangą. Vėlgi, niekas neįrodinėja jums kažkokių mitų apie gelbėtoją ar gerąjį dievą (nuslepiant informaciją, kad tai visai ne Kūrėjas), jūs meldžiatės (kreipiatės) į tuos, kuriuos matote patys. Jūsų neapgaus!

Maldas aš skelbiu svetainėje ir ši skiltis bus toliau pildoma.

Su kuo susijusi nerimo priežastis po Gražėjimo apeigų?

Gražėjimo apeigos — tai paslaptingos apeigos, leidžiančios išeiti iš religijos (bet kokias) ir susigrąžinti sau Tikėjimą. Tikėjimas — tai Ra pažinimas. Ra reiškia Šviesulių sroves.

Gražėjimas išveda jus iš vergijos ir suteikia visišką laisvę. Štai vergui buvo suteikta laisvė, ką jis su ja darys? Jis nežino, ką daryti! Jis priklausė šeimininkui ir pats nieko nesprendė, visi jo sprendimai buvo iliuziniai. Jis pripratęs, kad viskam buvo kažkokio dievo valia. O tas arba paleisdavo bėdą arba nubausdavo. Laisvė — tai yra išėjimas iš galvijų gardo. Tai savarankiški sprendimai, sava valia. Nuo šiol jūsų energija yra tik jūsų, ir jūs neatiduodate savęs į jokios religijos rankas. Nerimas yra natūralus esant bet kokiems pokyčiams, o čia jie tokie globalūs. Būtina suvokti, kad nuo šiol jūs esate savo Gyvenimo šeimininkas ir jūs formuojate visus įvykius jame. Ir pradėti formuoti. Daugiau jums nebereikia kentėti ir nešti savo kryžių.

Beje, žinote, kad kryžius, kaip krikščionybės simbolis, atkeliavo iš Senovės Egipto, kur Ankh Kryžius simbolizavo raktą, o taip pat žmogaus kūną, o taip pat Saulės Šviesą Žemėje ir suteikdavo žinias bei Galią. O šiuolaikinis religinis kryžius – tai kančios simbolis. Nešiodami tokį kryžių jūs atveriate kelią kančioms, skurdui, ligoms ir neturtui. Nešti savo kryžių ar eiti jėzaus keliu reiškia per skausmą ir kančią ateiti į skausmingą mirtį. Pradėkite galvoti.

Taigi, dabar esate laisvas, jums nebereikia sugalvotų religijų mitų. Kūrėjui rūpi, kad jūs turėtum savo valią, savo galią ir savo produktyvų kelią. Religinis dievas suinteresuotas iš jūsų atimti viską ir priversti patikėti savo menkavertiškumu, masių zombinimas (smegenų plovimas) vyksta per religinius mitus ir naudojimą neteisingų, bet žmogui genetiškai svarbių žodžių.

Tikėjimas (rusų klb. VeRA) – tai Ra pažinimas. Ra — tai Šviesulių Srovės. Kaip matote, nieko apie religiją ir kančias.

Šventasis – duodantis Šviesą. Tas, kuris priima Šviesulių sroves, daugiau už paprastą žmogų, jis net švyti. Yra toks posakis apie džiaugsmingą žmogų „jis tiesiogiai švyti iš džiaugsmo“.

Džiaugsmas (rusų klb. Radost) – duoti Ra. Tai yra, kai Šviesulių srovių yra daug, tada žmogus turi daug džiaugsmingų įvykių.

Šventė (rusų klb. pRAzdnik) – tai Ra kelias į Žemę. Dengiamas stalas ir atliekami apeiginiai veiksmai, kad gauti papildomai Šviestuvų srovių. Kam? Kad būtų daug džiaugsmingų įvykių. Iš čia kilusi tradicija padengti stalus per šventes. Tačiau kaip ir ką daryti teisingai, jau pamiršta.

Pravoslavybė —  būdas šlovinti Ra. Iš čia ir frazė „pravoslavų tikėjimas“, tai yra tokia maloni mūsų Sielai frazė, ir ji visai ne apie religiją.

Dvasingumas — šį žodį tai iš vis prilipdė prie religijos. Dvasia — tai energetinė substancija, jungianti jus su Gimine energetiškai ir informatyviai. Religingi žmonės vietoje Giminės Dvasios turi dievo dvasią, tai toks protezas. Dvasingas žmogus – tai žmogus su stipria Gimine, stipriais Giminės pamatais ir todėl nešantis ypatingą Dvasinę Jėgą. Religingas žmogus negali būti dvasingas, nes jis neturi ryšio su Gimine.

Dvasininkas – žmogus padedantis atstatyti ryšį su Gimine ir užmegzti tarpusavio ryšį su Žeme ir Dangumi. Kaip matote su kunigais tai neturi nieko bendro.

Sutana (rusų klb. Riasa) – nuo žodžio surinkti/sukaupti/priimti (rusų klb. obriaščivat). Speciali apranga energijai gauti apeiginių veiksmų metu. Energija būna skirtinga, energijos vedlys, ją surinkdamas, nukreipia energiją į kitus žmones. Religiniai patarnautojai renka žmonėms kančios energiją ir tai niekaip neslepiama.

Apibendrinkime. Daugiametis religijų stažas Žemėje atvedė prie didelio kiekio sunkių ligų, karų ir katalkizmų. Religijos gyvuoja kol žmonės atiduoda jiems savo energiją. Išeikite iš religijų ir pradėkite Gyventi, pagalvokite apie savo palikuonis, šiandien jūs atimate iš jų Gyvenimą atiduodami juos vergijon.

Išėjimas iš religijos – Gražėjimo apeigos.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    30.07.2022 at 10:51

    Visiems ne išimties rekomenduoju Gražėjimo apeigas! Tai stebūklas , tai Gyvenimo duotas jums šansas, kuriuo privalote pasinaudoti visi, jei norite Gyventi, džiaugtis ir dvasiškai augti.
    Lenkiuosi žemai prieš Aliona Polyn, kuri padojanojo šį stebūklą man !