Straipsniai

Kodėl nesiklosto Gyvenimas?

Daug kartų kėliau šio straipsnio temą, bet nusprendžiau tęsti patikslinimus.

Kas gali nesisekti Gyvenime?

Meilė ir išeinanti samprata iš pagrindinių santykių. Tai yra, mes kalbame apie vaikų meilę tėvams, tėvų – vaikams, vyro ir žmonos – vienas kitam.

Sveikata. Čia lyg ir viskas aišku, kalba eina apie savijautą. Kaip jūs jaučiatės. Tai yra, kad turėtumėte energijos daryti viską, ką jūs norite. Sveikas miegas ir malonūs pojūčiai kūne, žinoma, be skausmo. Ar sutinkate?

Mes negalime atsitraukti nuo pinigų temos. Daugeliui tai yra prioritetas, o iš dalies galima teigti, kad ir sveikata, ir santykiai įgyjami už pinigus.

Geras Gyvenimas – tai Gyvenimas, kuriame viskas savaime teka palankiai. Santykiai kokių norite jūs, pinigų, jei ne labai daug, tai tikrai pakankamai ir sveikata nepaveda. O štai nesėkmingame Gyvenime viskas atvirkščiai.

Todėl žmogui būtina susitvarkyti savo Gyvenimą. Kokia gi nesėkmių priežastis?

  1. Pats susipainiojo ir nežino ko nori;
  2. Pradėjo pertvarkyti savo Gyvenimo paveikslą pagal sistemos ir kitų žmonių modelį;
  3. Įstojo į religiją arba buvo atvestas (pavyzdžiui, tėvai pakrikštijo);
  4. Neišspręstos Giminės karminės problemos;
  5. Praeitų įsikūnijimų karma;
  6. Nieko neveikimas;
  7. Negatyvi programa žmogui.

Tai tas minimumas, kuris tikrai gadins Gyvenimą. Verta atkreipti dėmesį į kiekvieną punktą ir jį pas save praanalizuoti. Jeigu esate religijoje, tai jūs neturite teisės į laimę, visi jūsų ištekliai priklauso religijai, o jūs privalote kentėti. Esant uždėtai negatyviai programai, ją reikia pašalinti, ji pati savaime nepasišalins. Ir jeigu jūs nesupratote Giminės, į kurią atėjote, karmos, tai yra, neišsiaiškinote silpnų vietų, energetinių skylių ir jų neištaisėte, taip pat laukite problemų.

Einame toliau. Jūs taip pat jau turėjote kitų įsikūnijimų ir turite daugybę problemų, ir jas būtina išspręsti. Visoje šioje iš pažiūros sudėtingoje Gyvenimo koregavimo istorijoje svarbus vienas dalykas. Gebėjimas analizuoti savo Gyvenimą. Situacijos analizė yra būtina norint suprasti, su kuo ir kaip reikia dirbti. Ir aš visada pasiruošusi jums padėti šiuo klausimu.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев