Laiko ratas

Ramadanas arba Ramazanas. Ra šventė

Nuo balandžio pabaigos musulmonai pradeda pasninkauti, mėnuo vadinamas Ramadanu arabų arba Ramazanu turkų kalba. Kaip matote, žodžiai yra labai panašūs, o pasninkas yra neįprastas. Tai susilaikymas nuo valgymo šviesiu paros Laiku. Rusijos musulmonų regionuose jis vadinamas Uraza. Tie, kurie jau seniai grįžo į Tikėjimą, supranta, ką aš turiu omenyje be žodžių, bet musulmonams vertėtų paaiškinti.

Pranašas Mahometas vienareikšmiškai apdairiai perėmė į religiją svarbiausius dalykus iš Tikėjimo, kad nekiltų klausimų. Religija, paremta Tikėjimo šaknimis, ėmė augti dėl žmonių energijos, manančių, kad jie garbina Visagalį, o vadina jį tiesiog Alachu. Bet kas gi žinojo Visagalio vardą. Žinojo! Yra pasninkas Raz`ui. Būti su Šviesos Dievu Raz`u ir jo garbei pasninkauti, tai yra duoti tam tikrą įžadą ir melstis jam, kad metai būtų pašventinti, todėl pasninkas vyksta būtent šviesiu paros Laiku. Ir jo pavadinimas atvirai apie tai kalba.

O dabar pašnekėkime apie patį Ramadaną arba Ramazaną.

Ra — šviesos srovės, suteikia materiją, bet tik aklas to nemato. Žinoma, musulmonai nėra akli, dėl to, ir pavadinimo nepakeitė, o religija suaugo kartu su Tikėjimu.

„Uraza-Bayram“ yra šventė. Uraza apie tai jau kalbėjome.

Bairam – bai, Jums dar sunku tai suprasti, bet kalbama apie Dievų energijos sąveiką, Ra — šviesos srovės įgauna materiją. Įsidegti (įsiliepsnoti) (rusų kalboje „razgaretsa“, autoriaus pastaba) – Raz`o judėjimas (pirminio Šviesos Dievo).

Pasirodo, patys musulmonai, to nežinodami, pasninką, kuris priskirimas kaip pasninkas — įžadas Ra, skiria, kaip jie galvoja, svarbiems įvykiams. Paskutinės naktys dažnai būna be miego, visi laukia galingos nakties (pats pavadinimas paimtas iš senovės Egipto magijos), nes naktį pranašui Mahometui buvo apreikšta pirmoji Korano sura, o dabar dėmesio!

Koranas yra knyga, vedanti į Ra, tai yra, ir šis pavadinimas yra pasiskolintas, kaip manote iš ko? Iš Egipto senovės magijos. Pats Mahometas vienareikšmiškai ne tik gaudavo apraiškas ir jas užrašydavo, bet dar ir sutikrindavo su jau turimomis žiniomis ir derindamas su žmona (be žmonos pinigų ir proto neapsieita) iš žinių kūrė religiją. Taigi Tikėjimo pagrindu buvo sukurta dar viena religija — Islamas, kuri sugebėjo paskui save vesti ir valdyti žmones ne blogiau nei kitos religijos, kilusios iš Tikėjimo.
Beje, Ramadanas kilęs iš ramdos – deginanti šiluma, taip kad, mes ir vėl kalbame apie tą patį.

Kaip matote, žodžių iš dainos neišmesi, kad ir ką sakytų musulmonai, jų religija taip pat grindžiama Tikėjimo žiniomis (Ra žiniomis), kur religija pavergimo mygtukus uždėjo ant gyvybiškai svarbių dalykų.

Mano užduotis nėra kritikuoti Islamą ar kitą religiją, bet suteikti žmonėms galimybę pamatyti ir išgirsti Tikėjimą.

Religijų yra daug, Tikėjimas — vienas, jame ir yra Gyvenimas, o ne aukos ir žudynės.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев