Straipsniai

Pagrindinė Korano Sura

Šiandien mes kalbėsime apie Koraną ir Suras, tik, žinoma, ne religines, bet pačias tikriausias, originaliausias visoms tautoms.

Pradžioje turiu Jums dar kartą paaiškinti žodžio „Koranas“ reikšmę. Žinoma, Jums gali sakyti, kad jis kilo iš žodžio „kuran“, o tai reiškia „skaityti“ ir pan. Bet tiek „kuranas“, tiek „Koranas“ turi pagrindinę esmę — „eiti į Ra“ (Šviesų sroves), senovėje „skaityti“ reiškė „apšviesti save žiniomis“. Iš čia ir kilo posakis „šviesi galva“.

Taigi pranašas Mahometas labai apgalvotu žmonos sprendimu savo religiniams raštams pasiima pavadinimą „Koranas“. Taip buvo pasielgta ne todėl, kad neužteko pakankamai proto sugalvoti savo, o tam, kad siela genetiniame lygmenyje priimtų šį pavadinimą kaip šventą.

Dabar pereikime prie Surų.

Sura — upės pavadinimas, stambaus Volgos intako.

Sura (Skt. सूत्र sūtra IAST, „siūlas“), ji taip pat yra sutta (Pali: sutta) — senovės Indijos literatūroje lakoniškas ir fragmentiškas posakis, aforizmas, vėliau — tokių posakių kolekcijos. Surose buvo išdėstytos įvairios žinių šakos, beveik visi senovės Indijos religiniai ir filosofiniai mokymai. Surų kalba pasižymi vaizdiniais ir aforizmu, surose dažnai vartojamos parabolės. (Šaltinis: Vikipedija rusų kalba, autoriau pastaba).

Pasirodo, pranašas pranašavo tai, kas jau egzistavo ir turėjo vieną bendrą šaknį, Tikėjimo šaknį bei buvo perkelta į religiją. Kaip manote, kodėl upė buvo pavadinta taip? Kadangi upė yra kalbos simbolis, prisiminkite, sakoma, kad „kalba teka kaip upė“.

Žodis „Sura“ turi esmę — įeiti į Ra sroves, skiemenį rusų kalboje „so“ — „kartu“ ir skiemenį „su“ — „giliai į“, tai sakau Jums, kad suprastumėte žodžių kūrimą.

Taigi, Tikėjime pagrindinė Sura yra Motinystės Sura, pranašas toli nenukrypo nuo šaltinio. Tačiau Tikėjimo Surose nėra nė žodžio apie religijas, nei blogas, nei geras, nes tada jų dar net nebuvo.

Motinystės Sura yra pirmoji Sura, ji taip pat buvo vadinama Sura-Motina. Aš leisiu sau ją rusifikuoti ir modernizuoti, nes senovės kalba iš viso sunku skaityti, tiksliau, net neįmanoma. Ji skamba taip:

„Auštant, Motina Žemė išėjo iš Vandens ir taip kalbėjo:

«Visa kas gyva ant manęs sužydės, Laikas mane ves, Visa kas gyva ant manęs Pasidaugins ir gyvenimo didybėje susiklostys».

Švitimą aušra keitė, dėl Ra, dėl šviesos šaltinio, Žemė buvo mylima ir šildoma. Tamsos-Motinos saugoma, Laiko tinkamai nukreipiama. Ir Motinos didį žodį pradėjo gerbti visos tautos, nes Motinai suteikta duoti gyvybę. Pasakojimui pradžia suteikta, daug kas šiose eilutėse sudėta, daug, nors kiekvienas mato savo. Bet šiose eilutėse sutelpa viskas “.


Kaip matote, pagrindinėje Sura-Motinoje nėra nieko panašaus į religines suras, kurias sugalvojo Islamo religijos įkūrėjas.

Religijų ir sektų yra daug, o Tikėjimas — vienas. Sužinokite daugiau apie religijas ir sektas tinklalapyje moirno.com

Įspėtas vadinasi apsaugotas. Saugokite save ir savo artimuosius nuo religijų!

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев