Straipsniai

Pašventintas butas

Šiandien aš jums papasakosiu, kas yra buto pašventinimas, kaip jį atlikti ir kokius pavojus kelia šis pašventinimas.  Dabar viskas iš eilės.

 Kaip pašventinti butą?

Pašventinti — reiškia užpildyti namus specialia šviesa, kuri suteikia butui malonės.  Mūsų šviesa yra žinoma visiems, būtent ji ir tik ji gali pašventinti butą.

Todėl žmonės, pamiršę apie Šviesą, vis tiek nesąmoningai puošė savo namus krištolo sietynais ir džiaugėsi saulės spinduliais.  Iš tiesų, kristalas sustiprindavo Saulės Šviesą ir išlaikydavo jos Jėgą namuose.

Žemiškoji Ugnis taip pat yra Šviesos atvaizdas.  Todėl deganti žvakė, uždegta su tam tikrais žodžiais, taip pat gali pašventinti butą.

Svarbu žinoti, kokie žodžiai.

Pavyzdžiui, kreipimasis į Saulę.

«Ugnies Dangiškasis Šviesulys, mano žvakę aplankė ir mano namus pašventino, gėriui palaimino. Iš Tiesų

 Neįmanoma pašventinti būsto su religiniu egregoru, nes religijoje nėra Šviesos.

Buto šventinimas, pavyzdžiui apie kurį kalba krikščionybė, yra priklausymo antspaudo uždėjimas. Tai yra, jie uždeda antspaudą jūsų būstui, o tai reiškia, kad jūs ir jūsų būstas, taip pat visi jame gyvenantys žmonės ir visas geris, nuo šiol priklauso religijai.  Žinoma, be viso to, ji (religija) apsaugo jus nuo … kitų religijų, kad nepatektumėte į kitų egregorų gniaužtus, o priklausytumėte vienam šeimininkui.  Kryžių pavidalo žymės — užklijuotos, aliejinės, nubraižytos  — užfiksuoja informaciją.

Svarbu žinoti, kad butas su religiniais ženklais negali būti  išvalytas ir suteikti savininkams gėrį.  Jis turi kitų užduočių.  Kokių?  Skaitykite aukščiau.

Taigi, religinio pašventinimo niekada nebūna!

Buto pašventinimas stipresnio išmanančio asmens (ne jumis) turi stipresnį poveikį, nei jei pašventintumėte jūs pats.  Tačiau norint tikrai pašventinti butą, reikia pašalinti visus religinius ženklus.

Prieš pašventinant butą, jį būtinai reikia išvalyti.  Valyti ir pašventinti galima kaip  ir pagal buto nuotrauką, ar asmeniškai.

Manau, kad girdėjote tokių posakių „nešk savo kryžių“, „likimo kryžius“. Būtent kryžiaus nešiojimo programą ir uždeda religija, vadindama šį veiksmą — pašventinimu.  Kas iš esmės yra užkeikimas.

Baigdama noriu pacituoti Jėzaus žodžius.  Nes būtent jo mokymu jie vadovaujasi, kad jūs nuspręstumėte, kiek jums reikia šių religinių ženklų.  Tik nepamirškite, kad vien atsikratyti jų nepakanka, būstą reikia išvalyti.

Luko 12,51 „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės.  Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą “.

Matą 7, 6 „O žmogaus priešai — jo šeima“.

Luko 14,26  „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys” .

(Mato evangelija 10: 34–38)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    22.04.2021 at 13:35

    Anot religijos, žmonėms net ir to buto ar savų namų nereikia. Štai kita ištrauka iš bilblijos : 33 „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. » — tad dar vienas įrodymas, kad religines apeiga turėjęs butas jau tikrai nebepriklauso jums.
    Paskaičius bibliją tikrai baisu darosi, ir kurgi mes buvome papuolę! Atsipeikėkime pagaliau!