Straipsniai

Sielos gelbėjimas

Šiame straipsnyje apie Sielos gelbėjimą mes išsiaiškinsime, kodėl ar nuo ko, o svarbiausia – kaip išgelbėti Sielą.

Siela – tai Dievas. Aš jau jums aiškinau kodėl.  Bet šiandien papasakosiu dar kartą.

Žemė – tai materialus pagrindas, čia mes suvokiame būties prasmę per materiją, ir čia visi Dievai įgyja materialų pagrindą. Tai yra, visus Dievus jūs galite matyti. Pavyzdžiui, Saulė, Mėnulis, žvaigždės, pati Žemė ir t.t. Jūs matote? Sakysite, kad tai planetos, todėl jas matote. Teisingai. Iškreiptuose religiniuose mokymuose sakoma, kad negalima skriausti kito žmogaus ar žemiškų būtybių, nes jie yra broliai ir seserys. Kai kur sakoma, kad juos sukūrė Dievas arba jie yra Dieviškosios substancijos nešėjai. Bet kalba visai ne apie tai. Įvairių lygių Dievai įgavo materialų pavidalą materijos pažinimui Žemėje. Nuo paties žemiausio lygio iki aukščiausio lygio, kuo ir yra planetos. Visi šie Dievai — tai Vienintelio Aukščiausiojo apraiškos.

Bet čia paprastam žmogui sunku suprasti, kaip čia taip yra. Kiekvienas vaikas yra tėvų pratęsimas ir per jį tėvai tampa stipresni. Taip pat ir Dieviškajame lygmenyje. Jūs pasiekėte žmogaus lygį materijoje, ir tai nėra žemiausias Dievo lygis, bet yra už jį aukštesnis. Jūs iki jo dar neužaugote. Kiekviename lygyje aukštesnieji Dievai valdo žemiau esančius. Pavyzdžiui, jūs rūpinatės gyvūnais. Tarp Dievų vyksta karai ir vienas kito materijos ėdimas. Manau, jūs suprantate, apie ką aš kalbu.

Visatos/Pasaulio sudarymo sistema tam protui, kuris yra dabar pas daugelį žmonių, sudėtinga. Tai yra, Siela — yra Dievas, įgavęs materialinę formą žmogaus pavidalu. Jo užduotis yra pažinti materiją tyrinėjant savo kūną, o per jį ir visą Visatą. Būtina išmokti bendrauti su Aukštesniaisiais Dievais — Planetomis. Beje, kosmoenergetika leidžia sulaukti jų pagalbos didesniais kiekiais. Tačiau nepamirškite, kad pirmiausia būtina nuimti vergijos pančius Grąžėjimo apeigomis. Tai ir bus jūsų Sielos išgelbėjimas.

Atvykusi į Žemę, ji pradėjo savo kilimą į Jėgą, tačiau čia yra nemažai pamokų, kurias ji turi suprasti ir teisingai išspręsti uždavinius. Religijos – tai yra spąstų sistemos Sieloms, patekęs į tokius spąstus, Dievas virsta vergu ir pradeda paklusti šeimininkui. Spąstai yra paslėpti, kitaip niekas į juos nepaklius. Tai yra, eidamas į religiją, žmogus mano, kad eina pas Dievą (Kūrėją visko), aklai juo pasitikėdamas. Toliau dvasininkų užduotis – uždaryti spąstus. Viskas, Siela pagauta. Čia jau jums bus pasakojama apie Sielos išganymą, ir pasakys, kaip ją išgelbėti. Siūlomi variantai jau nebesutaps su Gyvenimu, faktiškai jį neigs, tačiau kalinių aptvare to nebus matyti.

Sielos išgelbėjimui bus pasiūlyti keli variantai:

  • Kančia. Kentėdamas žmogus neauga, o galvoja, kaip pašalinti skausmą. Ir nesvarbu, ar tai fizinis, ar dvasinis skausmas. Šis Laikas iškrenta iš Gyvenimo, o kartais net visai sulaužo Gyvenimą.
  • Malda religiniam dievui. Visose maldose atvirai sakoma, kad esate kažkokio dievo tarnai. Vergas ne gyvena, jis tarnauja šeimininkui. Ar Didžiajam Kūrėjui reikalingas vergas?
  • Atimti Gyvybes daugeliui būtybių kažkokio dievo garbei, labai keistas Dieviškojo ketinimo supratimas. Kas per Dievas nori mirčių vardan jo?
  • Nieko nedarymas. Meditacija, kontempliacija. Pasakykite, kaip galima pažinti materialųjį pasaulį nieko nedarant?

Tai tik dalis Sielos gelbėjimo variantų religijose, jų yra dar daugiau. Tačiau vergai, kurie yra religijoje, nemato šios klastos.

Gelbėti Sielą iš spąstų – tai yra pagrindinė išgyvenimo užduotis. Tačiau būtina ir Aukštesniųjų Dievų pažintis bei pagalba. Juk tavo Siela – tai Dievas, kuriam reikia augti.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    02.05.2022 at 12:24

    Išėjus iš religijos labai aiškiai suvokiau ir supratau, kad mano Sielos iš niekur gelbėti nereikia, ir į jokius spąstus nebenoriu daugiau pakliūti. O religija — tai tikrai siaubingi spąstai.