Tikėjimo ABC

Tikėjimas – žinojimas Ra, tai yra Šviesos pažinimas. Būdami 9 mėnesius Tamsoje, mes gimstame, išeiname į Šviesą ir turime ją pažinti.

 

Gyvastis — Gyvenimo Jėga, įeinanti į žmogų per pėdas, suteikianti gyvybinės energijos, atsakinga už fizinę žmogaus Jėgą ir jo sveikatą.

 

Ištakos – Visa ko pirminis, pradžių pradžia, Viskas, kas tapo įsčiomis viskam esančiam ir nesančiam.

 

Isa — Pirmieji šviesos žmonės, vėliau tapatinami su vienu asmeniu Jėzumi ar Radomiru, abiejuose varduose yra Šviesa.

 

Kokonas — įprasta vadinti aura, žmogaus energetinis apvalkalas, kuris susidaro dėl iš žmogaus išeinančios energijos ir įeinančios energijos.

 

Koranas — eik prie Ra srovių.

 

Gražėjimas ( rusų kl. Krašenije) – tai Šviesos gavimo apeigos, leidžiančios būti protingam, o ne biorobotui, pašalinančios religijų antspaudus. Atgauti savo žmogaus Dvasią, vietoje religingo Dievo dvasios. Gražėjimo apeigas atlieka tik Tikrojo Tikėjimo Motina Aliona Polyn ir jos dukra.

 

Teisusis (Pravedantysis) – kelią Ra žinantis, tai yra, žinantis šviesos sroves ir mokantis jas visapusiškai priimti. Šis žodis neturi nieko bendra su religijomis.

 

Tikrojo Tikėjimo Motina – keliui Ra ištikima, žinanti Ra kelią. Tai yra, žinanti kaip Gyventi. Būtina išsamiai sužinoti apie Ra.

 

Ra — iš Saulės sklindančios srovės, pereinančios per visas planetas ir įeinančios į žmogaus kūną per galvą. Be to, kad formuoja Šviesų Protą, praeinant per visą kūną, prisotinant žmogaus kūno organus energija, srovės išeina per kojas į Žemę, atsakydama į tai, Žemė duota žmogui Gyvastį — Gyvybės energijos srautą.

 

Raz — Pirminis Dievas, suteikęs žmonėms proto Šviesą (rusų klb. разум ). Ra — Šviesa, Z – susijungimas su Žemė. Skaičiavimas prasideda nuo Raz arba Odin (išvertus į lietuvių kalbą – tai būtų vienas) (skandinavų tradicijoje dievas Odinas). Skiemuo «Raz» įeina į daugelį svarbių rusų kalbos žodžių. Pavyzdžiui, Razum (lietuviškai šviesus protas).

 

Šviesus Protas  — Razo susijungimas su žmogaus protu. Šviesus Protas leidžia galvoti, o ne tik veikti pagal instinktus.

 

Sura — įėjimas į Šviesos sroves, proto apšvietimas žiniomis. Iš čia atsirado „šviesaus proto“ sąvoka.

 

Tamsa — turi vieną raidžių kodą su žodžiu Motina (rusų klb. Тьма ir Мать) . Pažvelkite atidžiau, Motina ir Tamsa. Tamsa — tai pradžios pradžia, to, ką mes pirmiausia pažiname, kur yra viskas, bet tas viskas dar kol kas kartu nepadalintas. Tamsa ir Ištakos iš esmės yra tas pats.

 

Šventykla (Xramas) — Ra jungimosi su materija vieta, tai yra šviesos srovės, susijungiančios su materija (Žeme) ne per asmenį, o per pastatą. X raidė — simbolizuoja Dangaus ir Žemės susijungimą viename taške. Šiandien tapo įprasta Xramu (Šventykla) vadinti religinius objektus, tačiau tai nėteisinga pagal pirminę žodžio esmę.

 

Egregoras — ta pačia kryptimi mąstančių žmonių energijos kaupimas. Egregoras pradeda formuotis, kai susirenka mažiausiai trys žmonės. Masinis mąstymas viena kryptimi formuoja egregorus –gigantus.

 

Kvailas — asmuo, aukojantis savo Šviesų Protą religijai. Beprotis pagal savo sprendimą.