Raštai

Tradicija kviesti Senį Šaltį

Ar visi kviesdavote Senį Šaltį ir Snieguolę? Manau, kad kiekvieno vaikystė praėjo belaukiant Senio Šalčio, juk jis nešė dovanas ir labai dažnai ateidavo kartu su Snieguole. Nagi, sužinokime teisybę apie Senelį Šaltį ir jo anūkėlę Snieguolę.

Senis Šaltis visai ne vaikiškos fantazijos personažas, o Nikola, kuris padėdavo keliuose. Kadangi Nikola buvo atsakingas už kelius, kupinus gerovės, tai, žinoma, tiesiogiai buvo susijęs ir su Metų laikais.

Žiemą Nikola užsivilkdavo kailinius ir, pasiremdamas lazda, eidavo dalinti dovanų. Lazda – gyvenimo kelio, Dangaus ir Žemės ryšio simbolis. Jo dovanos buvo žemiškos, ą žmogus galėjo gauti iš Žemės. Žiema – etapo pabaigos Laikas. Mes susiję su Gamta, ir jeigu Pavasarį ciklas prasideda, tai Žiemą jis pasibaigia. Žiema – tai Mirtis. Mirtis daug dovanoja tiems, kad Gyvenimo ciklą praėjo teisingai. Apie tai mes dar kalbėsime. Tai štai, Nikola ir atnešdavo tas dovanas. Žmonės laukdavo jos pasirodymo būtent Žiemą. Vėliau jis taps šventuoju Mikalojumi ir Seniu Šalčiu.

Sužinokime daugiau apie Snieguolę. Kokia gi gražuolė vaikšto su Seniu Šalčiu? Pirmoji Žiemos dalis – tai Mirties laikas, antroji Žiemos dalis – pereinamasis Laikas. Laukdami Pavasario mes ruošiamės atgimti, gimti iš naujo, atsinaujiname. Tai štai, Snieguolė – tai jauna Žiema. Senė Žiema perduoda valdžią jaunai Žiemai ir ji mus ruošia gimimui. Žinoma, tai energijos ir jų įvaizdžiai yra alegorijos, bet pasaulio struktūros suvokimui tai labai svarbu.

Prisiminkime, kaip kviesdavo Senį Šaltį ir Snieguolę? Kodėl kvietė? Kad gautų dovanų. Mes vėl, bet jau kaip suaugę, įsigilinę pakviesime.

„Žiemiškasis Nikola, ateik,
kviečiame Tave,
sutinkame Tave
su duona ir druska.
Apdovanok mus gerove,
nes žmogus gyvenantis,
per Žemę Motiną žengiantis,
Dangų garbinantis
gerovę gauna.
Iš tiesų.“

Skaityti 9 kartus.

Uždekite ne bažnytinę žvakę, padėkite baltos duonos, idealu, jeigu bus apvali, o į jos vidurį įberkite druskos. Duona gali pastovėti tris dienas, vėliau nuneškite po medžiu (geriau Giminės).

Dabar pakalbėkime apie Snieguolę?

Apie ją verta prisiminti po Žiemos Saulėgrįžos.

Jauna gražuolė
Po kiemus vaikštinėjo,
kiekvieną minėjo.
Gražuole jauna,
apdovanok mus Jėga,
apdovanok kūnu sveiku,
kad gyventi norėtųs.
Iš tiesų.

Ant stalo galima pastatyti pieno ir uždegti nebažnytinę žvakę.

Žinodami tradicijų ištakas ir suprasdami pasaulio sandarą, mes kuriame laimingą šeimą ir stiprią Giminę.
Būkite palaiminti!

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment